Çevre Politikamız

Doğal Kaynakların ve malzemelerin etkin kullanılmasını gerçekleştirerek;
* Atıkların azaltılması ve zararsız hale getirilmesini sağlamayı,
* Yeniden kullanımı,geri dönüşümü ve geri kazanımı arttırmayı,
* Planlanan yatırımlarda çevre faktörünü ön planda tutmayı ,
Eğitimlerde çalışanların çevre bilincini geliştirmeyi ve bu konuları çevreci bir anlayışla sürekli geliştirmeyi çevre politikamız olarak benimsiyoruz.

Bu politikadan yola çıkarak,

Şirketimiz, çevre ve insan sağlığına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alarak, çevre kirliliğinin önlenmesi adına sürekli iyileştirme gerçekleştirmektedir.

Tesisimizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen, Hava Emisyon ve Atıksu Deşarj Konulu Çevre İzin Belgesi bulunmaktadır.

Şirketimiz faaliyetlerini gerçekleştirirken atıkları ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, hedefleyerek çevremize verdiğimiz etkiyi azaltmayı amaçlamaktadır. Yapılan iyileştirmelerle en aza indirilen atıklar Çevre Mevzuatı gereği sınıflandırılıp, uygun şekilde geri kazanıma veya bertarafa gönderilmektedir.

Tesisimizde oluşan endüstriyel nitelikli atıksular, 2500 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılmaktadır. Doğal kaynakların ekonomik ve verimli kullanılması adına Arıtma Tesisimiz sayesinde hammadde geri kazanımı ve arıtılan suyun tekrar kullanımı sağlanmaktadır.

Tesisimizde hava kirliliğine karşı, toz emisyonunun en aza indirilmesi amacıyla sulu ve kuru Toz Emme Sistemleri kullanılmaktadır.

Ambalaj atıklarımız Çevre Mevzuatına uygun şekilde depolanıp, lisanslı firmalara gönderilmektedir. Piyasaya süren olarak, toplamakla yükümlü olduğumuz ambalaj atıklarının belgelendirme işlemleri mevzuatın gerektirdiği şekilde yerine getirilmektedir.